I
I
I
I
I

全新即食燕窩纖體餐官燕棧一餐纖燕,選用天然穀物及蔬菜,再添加燕窩精心製成。蕃茄、南瓜、七穀3款口味,味道美味。每天食用,讓你纖得飽,纖得瘦。


“ Copyright © 2011 Imperial Bird's Nest International Company
Limited."